ساعت کاری واحد پشتیبانی در ماه مبارک رمضان

قابل توجه مشتریان عزیز

ساعت کاری واحد پشتیبانی در ماه مبارک رمضان با سایر روزها، تفاوتی ندارد و همکاران طبق روال قبل، پاسخگوی تیکتهای پشتیبانی مشتریان محترم خواهند بود.